კურსები ყველასთვის მონაცემების ეფექტურად გამოყენებისა და კომუნიკაციის შესასწავლად

რას ვასწავლით

მიმდინარე კურსი

ტრენერთა მომზადების პროგრამა მონაცემთა ჟურნალისტიკაში
დრო: იანვარი, 2016 - ივლისი, 2016 დაფინენსებულია UNESCO-ს მიერ

4 მონაწილე საქართველოდან, სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან ესწრება ოთხ ერთკვირიან ინტენსიურ ტრენინგს თბილისში მონაცემების შეგროვების, ანალიზისა და ვიზუალიზაციის შესახებ. თითოეული სასწავლო კვირის შემდეგ კურსის მონაწილეები ქმნიან და ატარებენ ტრენინგს ჟურნალისტებისა და სტუდენტებისათვის მონაცემთა ჟურნალისტიკაში.

მოგვწერეთ

თუ ფიქრობთ, რომ შეგვიძლია დაგეხმაროთ მონაცემთა ჟურნალისტიკის, მონაცემთა ვიზუალიზაციის, მონაცემთა ანალიზისა თუ რაოდენობრივი წიგნიერების ტრენინგის ან კურიკულუმის შემუშავებაში, დაგვიკავშირდით!

 • +995 032 214 29 26
 • მელიქიშვილის ქ. 6,
  მესამე სართული,
  0179 თბილისი, საქართველო
 • info@jumpstart.ge
 • პარტნიორები

 • UNESCO
 • JumpStart Georgia
 • Jumpstart International